ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๙

ประชุมเตรียมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ ๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเตรียมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ (อโศกเกมส์) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1287

img 1289

img_1287
img_1287
Image Detail Image Download
img_1289
img_1289
Image Detail Image Download
img_1291
img_1291
Image Detail Image Download
img_1293
img_1293
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery