ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม

ประชุมภายในสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗  เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิทยาลัย ณ ห้องประชุม สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1275

img 1279

img_1275
img_1275
Image Detail Image Download
img_1279
img_1279
Image Detail Image Download
img_1281
img_1281
Image Detail Image Download
img_1284
img_1284
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery