ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗  เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1294

img 1297

img 1299

img_1294
img_1294
Image Detail Image Download
img_1297
img_1297
Image Detail Image Download
img_1299
img_1299
Image Detail Image Download
img_1301
img_1301
Image Detail Image Download
img_1303
img_1303
Image Detail Image Download
img_1305
img_1305
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery