ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาในแต่ละชนิดของโซนภาคเหนือ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

img 1086

img 1189

img 1258

img 1272

img 1273

img_1083
img_1083
Image Detail Image Download
img_1086
img_1086
Image Detail Image Download
img_1087
img_1087
Image Detail Image Download
img_1092
img_1092
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1106
img_1106
Image Detail Image Download
img_1123
img_1123
Image Detail Image Download
img_1125
img_1125
Image Detail Image Download
img_1150
img_1150
Image Detail Image Download
img_1153
img_1153
Image Detail Image Download
img_1156
img_1156
Image Detail Image Download
img_1160
img_1160
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
img_1199
img_1199
Image Detail Image Download
img_1230
img_1230
Image Detail Image Download
img_1231
img_1231
Image Detail Image Download
img_1233
img_1233
Image Detail Image Download
img_1237
img_1237
Image Detail Image Download
img_1241
img_1241
Image Detail Image Download
img_1245
img_1245
Image Detail Image Download
img_1254
img_1254
Image Detail Image Download
img_1257
img_1257
Image Detail Image Download
img_1258
img_1258
Image Detail Image Download
img_1259
img_1259
Image Detail Image Download
img_1264
img_1264
Image Detail Image Download
img_1267
img_1267
Image Detail Image Download
img_1272
img_1272
Image Detail Image Download
img_1273
img_1273
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery