ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗

ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณาจารย์ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ เพื่อเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ตารางสอน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ การเตรียมการเรียนการสอน ในภาคปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ และการวัดผลการศึกษา ในภาคปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1002

img 0998

img 1004

img 1005

img_0998
img_0998
Image Detail Image Download
img_1002
img_1002
Image Detail Image Download
img_1004
img_1004
Image Detail Image Download
img_1005
img_1005
Image Detail Image Download
img_1007
img_1007
Image Detail Image Download
img_1010
img_1010
Image Detail Image Download
img_1012
img_1012
Image Detail Image Download
img_1017
img_1017
Image Detail Image Download
img_1020
img_1020
Image Detail Image Download
img_1021
img_1021
Image Detail Image Download
img_1023
img_1023
Image Detail Image Download
img_1030
img_1030
Image Detail Image Download
img_1034
img_1034
Image Detail Image Download
img_1038
img_1038
Image Detail Image Download
img_1040
img_1040
Image Detail Image Download
img_1041
img_1041
Image Detail Image Download
img_1043
img_1043
Image Detail Image Download
img_1044
img_1044
Image Detail Image Download
img_1046
img_1046
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery