ภาพกิจกรรม - พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน

พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน

 

          เมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน โดยคณะร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง ได้อัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ได้ร่วมจัดงานพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน พร้อมทั้ง พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๙๙ รูป พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านร่วมกันสวดมนต์ภาวนา  เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐ์สถานบนแท่นบัลลังก์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 img 0321

img 0257

img 0278

img 0611

img 0617

img_0140
img_0140
Image Detail Image Download
img_0143
img_0143
Image Detail Image Download
img_0144
img_0144
Image Detail Image Download
img_0148
img_0148
Image Detail Image Download
img_0150
img_0150
Image Detail Image Download
img_0156
img_0156
Image Detail Image Download
img_0159
img_0159
Image Detail Image Download
img_0163
img_0163
Image Detail Image Download
img_0164
img_0164
Image Detail Image Download
img_0168
img_0168
Image Detail Image Download
img_0171
img_0171
Image Detail Image Download
img_0174
img_0174
Image Detail Image Download
img_0176
img_0176
Image Detail Image Download
img_0179
img_0179
Image Detail Image Download
img_0182
img_0182
Image Detail Image Download
img_0183
img_0183
Image Detail Image Download
img_0189
img_0189
Image Detail Image Download
img_0192
img_0192
Image Detail Image Download
img_0196
img_0196
Image Detail Image Download
img_0200
img_0200
Image Detail Image Download
img_0204
img_0204
Image Detail Image Download
img_0209
img_0209
Image Detail Image Download
img_0225
img_0225
Image Detail Image Download
img_0228
img_0228
Image Detail Image Download
img_0230
img_0230
Image Detail Image Download
img_0242
img_0242
Image Detail Image Download
img_0244
img_0244
Image Detail Image Download
img_0247
img_0247
Image Detail Image Download
img_0248
img_0248
Image Detail Image Download
img_0252
img_0252
Image Detail Image Download
img_0257
img_0257
Image Detail Image Download
img_0272
img_0272
Image Detail Image Download
img_0278
img_0278
Image Detail Image Download
img_0288
img_0288
Image Detail Image Download
img_0291
img_0291
Image Detail Image Download
img_0296
img_0296
Image Detail Image Download
img_0321
img_0321
Image Detail Image Download
img_0328
img_0328
Image Detail Image Download
img_0335
img_0335
Image Detail Image Download
img_0358
img_0358
Image Detail Image Download
img_0369
img_0369
Image Detail Image Download
img_0372
img_0372
Image Detail Image Download
img_0377
img_0377
Image Detail Image Download
img_0379
img_0379
Image Detail Image Download
img_0383
img_0383
Image Detail Image Download
img_0388
img_0388
Image Detail Image Download
img_0408
img_0408
Image Detail Image Download
img_0416
img_0416
Image Detail Image Download
img_0439
img_0439
Image Detail Image Download
img_0440
img_0440
Image Detail Image Download
img_0476
img_0476
Image Detail Image Download
img_0480
img_0480
Image Detail Image Download
img_0481
img_0481
Image Detail Image Download
img_0491
img_0491
Image Detail Image Download
img_0496
img_0496
Image Detail Image Download
img_0499
img_0499
Image Detail Image Download
img_0515
img_0515
Image Detail Image Download
img_0522
img_0522
Image Detail Image Download
img_0533
img_0533
Image Detail Image Download
img_0547
img_0547
Image Detail Image Download
img_0550
img_0550
Image Detail Image Download
img_0551
img_0551
Image Detail Image Download
img_0553
img_0553
Image Detail Image Download
img_0561
img_0561
Image Detail Image Download
img_0565
img_0565
Image Detail Image Download
img_0566
img_0566
Image Detail Image Download
img_0571
img_0571
Image Detail Image Download
img_0575
img_0575
Image Detail Image Download
img_0577
img_0577
Image Detail Image Download
img_0602
img_0602
Image Detail Image Download
img_0611
img_0611
Image Detail Image Download
img_0617
img_0617
Image Detail Image Download
img_0623
img_0623
Image Detail Image Download
img_0624
img_0624
Image Detail Image Download
img_0628
img_0628
Image Detail Image Download
img_0630
img_0630
Image Detail Image Download
img_0631
img_0631
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery