ภาพกิจกรรม - ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวน่าน  ได้ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ภายในงานประเพณีทานสลากภัต ยังมีกิจกรรมประกวดต้นสลาก ซี่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
img 9919

img 9965

img 9999 14

img 9999 64

img_9818
img_9818
Image Detail Image Download
img_9820
img_9820
Image Detail Image Download
img_9824
img_9824
Image Detail Image Download
img_9828
img_9828
Image Detail Image Download
img_9829
img_9829
Image Detail Image Download
img_9830
img_9830
Image Detail Image Download
img_9832
img_9832
Image Detail Image Download
img_9835
img_9835
Image Detail Image Download
img_9840
img_9840
Image Detail Image Download
img_9841
img_9841
Image Detail Image Download
img_9844
img_9844
Image Detail Image Download
img_9845
img_9845
Image Detail Image Download
img_9846
img_9846
Image Detail Image Download
img_9847
img_9847
Image Detail Image Download
img_9849
img_9849
Image Detail Image Download
img_9851
img_9851
Image Detail Image Download
img_9858
img_9858
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9862
img_9862
Image Detail Image Download
img_9864
img_9864
Image Detail Image Download
img_9867
img_9867
Image Detail Image Download
img_9868
img_9868
Image Detail Image Download
img_9870
img_9870
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9874
img_9874
Image Detail Image Download
img_9875
img_9875
Image Detail Image Download
img_9899
img_9899
Image Detail Image Download
img_9901
img_9901
Image Detail Image Download
img_9904
img_9904
Image Detail Image Download
img_9914
img_9914
Image Detail Image Download
img_9919
img_9919
Image Detail Image Download
img_9928
img_9928
Image Detail Image Download
img_9933
img_9933
Image Detail Image Download
img_9952
img_9952
Image Detail Image Download
img_9958
img_9958
Image Detail Image Download
img_9963
img_9963
Image Detail Image Download
img_9965
img_9965
Image Detail Image Download
img_9968
img_9968
Image Detail Image Download
img_9973
img_9973
Image Detail Image Download
img_9979
img_9979
Image Detail Image Download
img_9981
img_9981
Image Detail Image Download
img_9982
img_9982
Image Detail Image Download
img_9986
img_9986
Image Detail Image Download
img_9989
img_9989
Image Detail Image Download
img_9995
img_9995
Image Detail Image Download
img_9999 0
img_9999 0
Image Detail Image Download
img_9999 5
img_9999 5
Image Detail Image Download
img_9999 9
img_9999 9
Image Detail Image Download
img_9999 14
img_9999 14
Image Detail Image Download
img_9999 17
img_9999 17
Image Detail Image Download
img_9999 18
img_9999 18
Image Detail Image Download
img_9999 39
img_9999 39
Image Detail Image Download
img_9999 40
img_9999 40
Image Detail Image Download
img_9999 52
img_9999 52
Image Detail Image Download
img_9999 64
img_9999 64
Image Detail Image Download
img_9999 69
img_9999 69
Image Detail Image Download
img_9999 72
img_9999 72
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery