ภาพกิจกรรม - พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน

พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน

 

          เมื่อวันที่ ๔  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน โดยคณะรวมใจภักดิ์ รักในหลวง ได้อัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน จากวัดมิ่งเมือง ขึ้นสู่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมีคณะช่างฟ้อน จากนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมฟ้อนล่องน่าน ในพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี มหาเทวี พลังแผ่นดิน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9678

img 9778

 img 9794

 img 9797

img 9721

img_9584
img_9584
Image Detail Image Download
img_9586
img_9586
Image Detail Image Download
img_9588
img_9588
Image Detail Image Download
img_9594
img_9594
Image Detail Image Download
img_9606
img_9606
Image Detail Image Download
img_9608
img_9608
Image Detail Image Download
img_9609
img_9609
Image Detail Image Download
img_9610
img_9610
Image Detail Image Download
img_9614
img_9614
Image Detail Image Download
img_9616
img_9616
Image Detail Image Download
img_9638
img_9638
Image Detail Image Download
img_9641
img_9641
Image Detail Image Download
img_9643
img_9643
Image Detail Image Download
img_9678
img_9678
Image Detail Image Download
img_9681
img_9681
Image Detail Image Download
img_9686
img_9686
Image Detail Image Download
img_9688
img_9688
Image Detail Image Download
img_9690
img_9690
Image Detail Image Download
img_9692
img_9692
Image Detail Image Download
img_9694
img_9694
Image Detail Image Download
img_9697
img_9697
Image Detail Image Download
img_9715
img_9715
Image Detail Image Download
img_9721
img_9721
Image Detail Image Download
img_9726
img_9726
Image Detail Image Download
img_9732
img_9732
Image Detail Image Download
img_9737
img_9737
Image Detail Image Download
img_9740
img_9740
Image Detail Image Download
img_9751
img_9751
Image Detail Image Download
img_9756
img_9756
Image Detail Image Download
img_9759
img_9759
Image Detail Image Download
img_9760
img_9760
Image Detail Image Download
img_9778
img_9778
Image Detail Image Download
img_9781
img_9781
Image Detail Image Download
img_9791
img_9791
Image Detail Image Download
img_9794
img_9794
Image Detail Image Download
img_9797
img_9797
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery