ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบรรพชิต ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

 

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร คณาจารย์ ในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (รดน้ำดำหัวคณาจารย์) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปี 2556

ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อสร้างความสามัคคีของหมู่นิสิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

img 4311

img 4377

img 4384

img 4420

img 4446

img_4311
img_4311
Image Detail Image Download
img_4313
img_4313
Image Detail Image Download
img_4319
img_4319
Image Detail Image Download
img_4330
img_4330
Image Detail Image Download
img_4333
img_4333
Image Detail Image Download
img_4336
img_4336
Image Detail Image Download
img_4348
img_4348
Image Detail Image Download
img_4351
img_4351
Image Detail Image Download
img_4359
img_4359
Image Detail Image Download
img_4363
img_4363
Image Detail Image Download
img_4377
img_4377
Image Detail Image Download
img_4379
img_4379
Image Detail Image Download
img_4384
img_4384
Image Detail Image Download
img_4387
img_4387
Image Detail Image Download
img_4388
img_4388
Image Detail Image Download
img_4389
img_4389
Image Detail Image Download
img_4391
img_4391
Image Detail Image Download
img_4398
img_4398
Image Detail Image Download
img_4401
img_4401
Image Detail Image Download
img_4402
img_4402
Image Detail Image Download
img_4407
img_4407
Image Detail Image Download
img_4409
img_4409
Image Detail Image Download
img_4420
img_4420
Image Detail Image Download
img_4422
img_4422
Image Detail Image Download
img_4428
img_4428
Image Detail Image Download
img_4434
img_4434
Image Detail Image Download
img_4439
img_4439
Image Detail Image Download
img_4444
img_4444
Image Detail Image Download
img_4446
img_4446
Image Detail Image Download
img_4447
img_4447
Image Detail Image Download
img_4448
img_4448
Image Detail Image Download
img_4453
img_4453
Image Detail Image Download
img_4457
img_4457
Image Detail Image Download
img_4459
img_4459
Image Detail Image Download
img_4463
img_4463
Image Detail Image Download
img_4465
img_4465
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery