ภาพกิจกรรม - การสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

การสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ - ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 9537

img 9548

img 9551

img 9564

img_9537
img_9537
Image Detail Image Download
img_9538
img_9538
Image Detail Image Download
img_9540
img_9540
Image Detail Image Download
img_9541
img_9541
Image Detail Image Download
img_9542
img_9542
Image Detail Image Download
img_9548
img_9548
Image Detail Image Download
img_9549
img_9549
Image Detail Image Download
img_9551
img_9551
Image Detail Image Download
img_9557
img_9557
Image Detail Image Download
img_9558
img_9558
Image Detail Image Download
img_9561
img_9561
Image Detail Image Download
img_9564
img_9564
Image Detail Image Download
img_9566
img_9566
Image Detail Image Download
img_9574
img_9574
Image Detail Image Download
img_9575
img_9575
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery