ภาพกิจกรรม - การประชุม ทบทวนการปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗

การประชุม ทบทวนการปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมือกันประชุม ทบทวนแผนการปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9504

img 9525

 img 9506

img 9507 

img_9504
img_9504
Image Detail Image Download
img_9506
img_9506
Image Detail Image Download
img_9507
img_9507
Image Detail Image Download
img_9508
img_9508
Image Detail Image Download
img_9509
img_9509
Image Detail Image Download
img_9510
img_9510
Image Detail Image Download
img_9511
img_9511
Image Detail Image Download
img_9513
img_9513
Image Detail Image Download
img_9515
img_9515
Image Detail Image Download
img_9516
img_9516
Image Detail Image Download
img_9521
img_9521
Image Detail Image Download
img_9522
img_9522
Image Detail Image Download
img_9525
img_9525
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery