ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ต้อนรับ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ และคณะ

คณะผู้บริหารได้ต้อนรับ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ และคณะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ที่ได้เดินทางมายังวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง และ วัดดอนแก้ว เพื่อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา และยังได้พบปะกับ นิสิต คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

img 9341

img 9356

img 9374

img 9413

img_9312
img_9312
Image Detail Image Download
img_9314
img_9314
Image Detail Image Download
img_9317
img_9317
Image Detail Image Download
img_9324
img_9324
Image Detail Image Download
img_9341
img_9341
Image Detail Image Download
img_9343
img_9343
Image Detail Image Download
img_9344
img_9344
Image Detail Image Download
img_9345
img_9345
Image Detail Image Download
img_9347
img_9347
Image Detail Image Download
img_9351
img_9351
Image Detail Image Download
img_9354
img_9354
Image Detail Image Download
img_9356
img_9356
Image Detail Image Download
img_9361
img_9361
Image Detail Image Download
img_9363
img_9363
Image Detail Image Download
img_9365
img_9365
Image Detail Image Download
img_9369
img_9369
Image Detail Image Download
img_9371
img_9371
Image Detail Image Download
img_9372
img_9372
Image Detail Image Download
img_9373
img_9373
Image Detail Image Download
img_9374
img_9374
Image Detail Image Download
img_9377
img_9377
Image Detail Image Download
img_9378
img_9378
Image Detail Image Download
img_9379
img_9379
Image Detail Image Download
img_9385
img_9385
Image Detail Image Download
img_9391
img_9391
Image Detail Image Download
img_9392
img_9392
Image Detail Image Download
img_9395
img_9395
Image Detail Image Download
img_9400
img_9400
Image Detail Image Download
img_9402
img_9402
Image Detail Image Download
img_9403
img_9403
Image Detail Image Download
img_9407
img_9407
Image Detail Image Download
img_9413
img_9413
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery