ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสอนศีลธรรม

การประชุมพระสอนศีลธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชปริยัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งครูพระสอนศีลธรรมประจำจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประชุม พระสอนศีลธรรม ประจำจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งนี้ มีครูพระสอนศีลธรรมประจำจังหวัดน่าน เข้าร่วม จำนวน ๒๗๑ รูป เพื่อเป็นการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และเพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้งพระราชปริยัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาได้เดินทางมาเยี่ยมชม ในสำนักงานของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9245

img 9257

img 9260

img 9292

img_9206
img_9206
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9209
img_9209
Image Detail Image Download
img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9217
img_9217
Image Detail Image Download
img_9218
img_9218
Image Detail Image Download
img_9221
img_9221
Image Detail Image Download
img_9223
img_9223
Image Detail Image Download
img_9224
img_9224
Image Detail Image Download
img_9225
img_9225
Image Detail Image Download
img_9226
img_9226
Image Detail Image Download
img_9230
img_9230
Image Detail Image Download
img_9236
img_9236
Image Detail Image Download
img_9245
img_9245
Image Detail Image Download
img_9250
img_9250
Image Detail Image Download
img_9253
img_9253
Image Detail Image Download
img_9256
img_9256
Image Detail Image Download
img_9257
img_9257
Image Detail Image Download
img_9258
img_9258
Image Detail Image Download
img_9259
img_9259
Image Detail Image Download
img_9260
img_9260
Image Detail Image Download
img_9261
img_9261
Image Detail Image Download
img_9262
img_9262
Image Detail Image Download
img_9263
img_9263
Image Detail Image Download
img_9264
img_9264
Image Detail Image Download
img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9269
img_9269
Image Detail Image Download
img_9274
img_9274
Image Detail Image Download
img_9275
img_9275
Image Detail Image Download
img_9276
img_9276
Image Detail Image Download
img_9277
img_9277
Image Detail Image Download
img_9280
img_9280
Image Detail Image Download
img_9282
img_9282
Image Detail Image Download
img_9285
img_9285
Image Detail Image Download
img_9286
img_9286
Image Detail Image Download
img_9292
img_9292
Image Detail Image Download
img_9297
img_9297
Image Detail Image Download
img_9302
img_9302
Image Detail Image Download
img_9306
img_9306
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery