ภาพกิจกรรม - การประชุมสรุปโครงการและกิจกรรม

การประชุมสรุปโครงการและกิจกรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9074

img 9079

img 9085

img 9082

img_9074
img_9074
Image Detail Image Download
img_9075
img_9075
Image Detail Image Download
img_9077
img_9077
Image Detail Image Download
img_9079
img_9079
Image Detail Image Download
img_9081
img_9081
Image Detail Image Download
img_9082
img_9082
Image Detail Image Download
img_9085
img_9085
Image Detail Image Download
img_9086
img_9086
Image Detail Image Download
img_9087
img_9087
Image Detail Image Download
img_9088
img_9088
Image Detail Image Download
img_9090
img_9090
Image Detail Image Download
img_9094
img_9094
Image Detail Image Download
img_9096
img_9096
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery