ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กันยายน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗  เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 8881

img 8871

img 8872

img 8874

img_8870
img_8870
Image Detail Image Download
img_8871
img_8871
Image Detail Image Download
img_8872
img_8872
Image Detail Image Download
img_8874
img_8874
Image Detail Image Download
img_8875
img_8875
Image Detail Image Download
img_8876
img_8876
Image Detail Image Download
img_8877
img_8877
Image Detail Image Download
img_8879
img_8879
Image Detail Image Download
img_8881
img_8881
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery