ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาพดี สามเณรนักเรียน

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาพดี สามเณรนักเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ในโครงการตามพระราชดำหริฯ

โดย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกันจัด กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาพดี สามเณรนักเรียน เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับครู และนักเรียนแกนนำประจำโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก ทีมงานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ โดยมีการเข้าร่วมทั้งหมด ๑๕ โรงเรียน ในจังหวัดน่าน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

img 8775

img 8798

img 9056

img 9049

img_8710
img_8710
Image Detail Image Download
img_8713
img_8713
Image Detail Image Download
img_8714
img_8714
Image Detail Image Download
img_8719
img_8719
Image Detail Image Download
img_8722
img_8722
Image Detail Image Download
img_8731
img_8731
Image Detail Image Download
img_8733
img_8733
Image Detail Image Download
img_8737
img_8737
Image Detail Image Download
img_8740
img_8740
Image Detail Image Download
img_8741
img_8741
Image Detail Image Download
img_8743
img_8743
Image Detail Image Download
img_8746
img_8746
Image Detail Image Download
img_8747
img_8747
Image Detail Image Download
img_8749
img_8749
Image Detail Image Download
img_8751
img_8751
Image Detail Image Download
img_8752
img_8752
Image Detail Image Download
img_8754
img_8754
Image Detail Image Download
img_8757
img_8757
Image Detail Image Download
img_8767
img_8767
Image Detail Image Download
img_8770
img_8770
Image Detail Image Download
img_8771
img_8771
Image Detail Image Download
img_8775
img_8775
Image Detail Image Download
img_8777
img_8777
Image Detail Image Download
img_8779
img_8779
Image Detail Image Download
img_8782
img_8782
Image Detail Image Download
img_8785
img_8785
Image Detail Image Download
img_8787
img_8787
Image Detail Image Download
img_8790
img_8790
Image Detail Image Download
img_8793
img_8793
Image Detail Image Download
img_8796
img_8796
Image Detail Image Download
img_8798
img_8798
Image Detail Image Download
img_8800
img_8800
Image Detail Image Download
img_8803
img_8803
Image Detail Image Download
img_8808
img_8808
Image Detail Image Download
img_8810
img_8810
Image Detail Image Download
img_8818
img_8818
Image Detail Image Download
img_8819
img_8819
Image Detail Image Download
img_8821
img_8821
Image Detail Image Download
img_8836
img_8836
Image Detail Image Download
img_8860
img_8860
Image Detail Image Download
img_8864
img_8864
Image Detail Image Download
img_8886
img_8886
Image Detail Image Download
img_8887
img_8887
Image Detail Image Download
img_8890
img_8890
Image Detail Image Download
img_8899
img_8899
Image Detail Image Download
img_8900
img_8900
Image Detail Image Download
img_8901
img_8901
Image Detail Image Download
img_8903
img_8903
Image Detail Image Download
img_8906
img_8906
Image Detail Image Download
img_8908
img_8908
Image Detail Image Download
img_8912
img_8912
Image Detail Image Download
img_8917
img_8917
Image Detail Image Download
img_8921
img_8921
Image Detail Image Download
img_8926
img_8926
Image Detail Image Download
img_8929
img_8929
Image Detail Image Download
img_8937
img_8937
Image Detail Image Download
img_8946
img_8946
Image Detail Image Download
img_8948
img_8948
Image Detail Image Download
img_8949
img_8949
Image Detail Image Download
img_8951
img_8951
Image Detail Image Download
img_8958
img_8958
Image Detail Image Download
img_8959
img_8959
Image Detail Image Download
img_8963
img_8963
Image Detail Image Download
img_8964
img_8964
Image Detail Image Download
img_8965
img_8965
Image Detail Image Download
img_8969
img_8969
Image Detail Image Download
img_8970
img_8970
Image Detail Image Download
img_8971
img_8971
Image Detail Image Download
img_8973
img_8973
Image Detail Image Download
img_8974
img_8974
Image Detail Image Download
img_8975
img_8975
Image Detail Image Download
img_8976
img_8976
Image Detail Image Download
img_8977
img_8977
Image Detail Image Download
img_8978
img_8978
Image Detail Image Download
img_8979
img_8979
Image Detail Image Download
img_8982
img_8982
Image Detail Image Download
img_8984
img_8984
Image Detail Image Download
img_8986
img_8986
Image Detail Image Download
img_8988
img_8988
Image Detail Image Download
img_8990
img_8990
Image Detail Image Download
img_8991
img_8991
Image Detail Image Download
img_8992
img_8992
Image Detail Image Download
img_8994
img_8994
Image Detail Image Download
img_8995
img_8995
Image Detail Image Download
img_8996
img_8996
Image Detail Image Download
img_8997
img_8997
Image Detail Image Download
img_8998
img_8998
Image Detail Image Download
img_8999
img_8999
Image Detail Image Download
img_9000
img_9000
Image Detail Image Download
img_9001
img_9001
Image Detail Image Download
img_9002
img_9002
Image Detail Image Download
img_9003
img_9003
Image Detail Image Download
img_9004
img_9004
Image Detail Image Download
img_9006
img_9006
Image Detail Image Download
img_9007
img_9007
Image Detail Image Download
img_9008
img_9008
Image Detail Image Download
img_9009
img_9009
Image Detail Image Download
img_9010
img_9010
Image Detail Image Download
img_9011
img_9011
Image Detail Image Download
img_9012
img_9012
Image Detail Image Download
img_9013
img_9013
Image Detail Image Download
img_9014
img_9014
Image Detail Image Download
img_9015
img_9015
Image Detail Image Download
img_9016
img_9016
Image Detail Image Download
img_9017
img_9017
Image Detail Image Download
img_9018
img_9018
Image Detail Image Download
img_9019
img_9019
Image Detail Image Download
img_9020
img_9020
Image Detail Image Download
img_9021
img_9021
Image Detail Image Download
img_9022
img_9022
Image Detail Image Download
img_9023
img_9023
Image Detail Image Download
img_9024
img_9024
Image Detail Image Download
img_9025
img_9025
Image Detail Image Download
img_9026
img_9026
Image Detail Image Download
img_9028
img_9028
Image Detail Image Download
img_9031
img_9031
Image Detail Image Download
img_9033
img_9033
Image Detail Image Download
img_9034
img_9034
Image Detail Image Download
img_9035
img_9035
Image Detail Image Download
img_9036
img_9036
Image Detail Image Download
img_9037
img_9037
Image Detail Image Download
img_9038
img_9038
Image Detail Image Download
img_9043
img_9043
Image Detail Image Download
img_9049
img_9049
Image Detail Image Download
img_9054
img_9054
Image Detail Image Download
img_9056
img_9056
Image Detail Image Download
img_9057
img_9057
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery