ภาพกิจกรรม - พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน,วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

และ  วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และ นายไชยวัฒน์ สกุลแก้ว เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน,วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างสร้างร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของแต่ละสถาบันในเครือข่ายให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในอนาคต ณ าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

img 8583

img 8611

img 8628

img 8631

img_8583
img_8583
Image Detail Image Download
img_8590
img_8590
Image Detail Image Download
img_8592
img_8592
Image Detail Image Download
img_8594
img_8594
Image Detail Image Download
img_8596
img_8596
Image Detail Image Download
img_8601
img_8601
Image Detail Image Download
img_8607
img_8607
Image Detail Image Download
img_8611
img_8611
Image Detail Image Download
img_8612
img_8612
Image Detail Image Download
img_8616
img_8616
Image Detail Image Download
img_8618
img_8618
Image Detail Image Download
img_8619
img_8619
Image Detail Image Download
img_8620
img_8620
Image Detail Image Download
img_8625
img_8625
Image Detail Image Download
img_8628
img_8628
Image Detail Image Download
img_8631
img_8631
Image Detail Image Download
img_8637
img_8637
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery