ภาพกิจกรรม - โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิษณุวัตร จักรแก้ว เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต และคณะนิสิต ได้ร่วมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดศูนย์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  ผู้เข้ารับการอบรมแก่นักเรียน  ม.๑ ถึงม.๖ โดยมีนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

photo 395 12

photo 395 20

photo 395 53

photo 395 73

 

photo_395 1
photo_395 1
Image Detail Image Download
photo_395 2
photo_395 2
Image Detail Image Download
photo_395 3
photo_395 3
Image Detail Image Download
photo_395 4
photo_395 4
Image Detail Image Download
photo_395 5
photo_395 5
Image Detail Image Download
photo_395 6
photo_395 6
Image Detail Image Download
photo_395 7
photo_395 7
Image Detail Image Download
photo_395 8
photo_395 8
Image Detail Image Download
photo_395 9
photo_395 9
Image Detail Image Download
photo_395 10
photo_395 10
Image Detail Image Download
photo_395 11
photo_395 11
Image Detail Image Download
photo_395 12
photo_395 12
Image Detail Image Download
photo_395 13
photo_395 13
Image Detail Image Download
photo_395 14
photo_395 14
Image Detail Image Download
photo_395 15
photo_395 15
Image Detail Image Download
photo_395 16
photo_395 16
Image Detail Image Download
photo_395 17
photo_395 17
Image Detail Image Download
photo_395 18
photo_395 18
Image Detail Image Download
photo_395 19
photo_395 19
Image Detail Image Download
photo_395 20
photo_395 20
Image Detail Image Download
photo_395 21
photo_395 21
Image Detail Image Download
photo_395 22
photo_395 22
Image Detail Image Download
photo_395 23
photo_395 23
Image Detail Image Download
photo_395 24
photo_395 24
Image Detail Image Download
photo_395 25
photo_395 25
Image Detail Image Download
photo_395 26
photo_395 26
Image Detail Image Download
photo_395 27
photo_395 27
Image Detail Image Download
photo_395 28
photo_395 28
Image Detail Image Download
photo_395 29
photo_395 29
Image Detail Image Download
photo_395 30
photo_395 30
Image Detail Image Download
photo_395 31
photo_395 31
Image Detail Image Download
photo_395 32
photo_395 32
Image Detail Image Download
photo_395 33
photo_395 33
Image Detail Image Download
photo_395 34
photo_395 34
Image Detail Image Download
photo_395 35
photo_395 35
Image Detail Image Download
photo_395 36
photo_395 36
Image Detail Image Download
photo_395 37
photo_395 37
Image Detail Image Download
photo_395 38
photo_395 38
Image Detail Image Download
photo_395 39
photo_395 39
Image Detail Image Download
photo_395 40
photo_395 40
Image Detail Image Download
photo_395 41
photo_395 41
Image Detail Image Download
photo_395 42
photo_395 42
Image Detail Image Download
photo_395 43
photo_395 43
Image Detail Image Download
photo_395 44
photo_395 44
Image Detail Image Download
photo_395 45
photo_395 45
Image Detail Image Download
photo_395 46
photo_395 46
Image Detail Image Download
photo_395 47
photo_395 47
Image Detail Image Download
photo_395 48
photo_395 48
Image Detail Image Download
photo_395 49
photo_395 49
Image Detail Image Download
photo_395 50
photo_395 50
Image Detail Image Download
photo_395 51
photo_395 51
Image Detail Image Download
photo_395 52
photo_395 52
Image Detail Image Download
photo_395 53
photo_395 53
Image Detail Image Download
photo_395 54
photo_395 54
Image Detail Image Download
photo_395 55
photo_395 55
Image Detail Image Download
photo_395 56
photo_395 56
Image Detail Image Download
photo_395 57
photo_395 57
Image Detail Image Download
photo_395 58
photo_395 58
Image Detail Image Download
photo_395 59
photo_395 59
Image Detail Image Download
photo_395 60
photo_395 60
Image Detail Image Download
photo_395 61
photo_395 61
Image Detail Image Download
photo_395 62
photo_395 62
Image Detail Image Download
photo_395 63
photo_395 63
Image Detail Image Download
photo_395 64
photo_395 64
Image Detail Image Download
photo_395 65
photo_395 65
Image Detail Image Download
photo_395 66
photo_395 66
Image Detail Image Download
photo_395 67
photo_395 67
Image Detail Image Download
photo_395 68
photo_395 68
Image Detail Image Download
photo_395 69
photo_395 69
Image Detail Image Download
photo_395 70
photo_395 70
Image Detail Image Download
photo_395 71
photo_395 71
Image Detail Image Download
photo_395 72
photo_395 72
Image Detail Image Download
photo_395 73
photo_395 73
Image Detail Image Download
photo_395 74
photo_395 74
Image Detail Image Download
photo_395 75
photo_395 75
Image Detail Image Download
photo_395 76
photo_395 76
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery