ภาพกิจกรรม - โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โครงการอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิษณุวัตร จักรแก้ว เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต และคณะนิสิต ได้ร่วมอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดศูนย์การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม  ผู้เข้ารับการอบรมแก่นักเรียน  ม.๕ กับ ม.๓ โดยมีนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อ.เวียงสา จ.น่าน 

photo 394 8

photo 394 12

photo 394 79

photo 394 96

photo_394 1
photo_394 1
Image Detail Image Download
photo_394 2
photo_394 2
Image Detail Image Download
photo_394 3
photo_394 3
Image Detail Image Download
photo_394 4
photo_394 4
Image Detail Image Download
photo_394 5
photo_394 5
Image Detail Image Download
photo_394 6
photo_394 6
Image Detail Image Download
photo_394 7
photo_394 7
Image Detail Image Download
photo_394 8
photo_394 8
Image Detail Image Download
photo_394 9
photo_394 9
Image Detail Image Download
photo_394 10
photo_394 10
Image Detail Image Download
photo_394 11
photo_394 11
Image Detail Image Download
photo_394 12
photo_394 12
Image Detail Image Download
photo_394 13
photo_394 13
Image Detail Image Download
photo_394 14
photo_394 14
Image Detail Image Download
photo_394 15
photo_394 15
Image Detail Image Download
photo_394 16
photo_394 16
Image Detail Image Download
photo_394 17
photo_394 17
Image Detail Image Download
photo_394 18
photo_394 18
Image Detail Image Download
photo_394 19
photo_394 19
Image Detail Image Download
photo_394 20
photo_394 20
Image Detail Image Download
photo_394 21
photo_394 21
Image Detail Image Download
photo_394 22
photo_394 22
Image Detail Image Download
photo_394 23
photo_394 23
Image Detail Image Download
photo_394 24
photo_394 24
Image Detail Image Download
photo_394 25
photo_394 25
Image Detail Image Download
photo_394 26
photo_394 26
Image Detail Image Download
photo_394 27
photo_394 27
Image Detail Image Download
photo_394 28
photo_394 28
Image Detail Image Download
photo_394 29
photo_394 29
Image Detail Image Download
photo_394 30
photo_394 30
Image Detail Image Download
photo_394 31
photo_394 31
Image Detail Image Download
photo_394 32
photo_394 32
Image Detail Image Download
photo_394 33
photo_394 33
Image Detail Image Download
photo_394 34
photo_394 34
Image Detail Image Download
photo_394 35
photo_394 35
Image Detail Image Download
photo_394 36
photo_394 36
Image Detail Image Download
photo_394 37
photo_394 37
Image Detail Image Download
photo_394 38
photo_394 38
Image Detail Image Download
photo_394 39
photo_394 39
Image Detail Image Download
photo_394 40
photo_394 40
Image Detail Image Download
photo_394 41
photo_394 41
Image Detail Image Download
photo_394 42
photo_394 42
Image Detail Image Download
photo_394 43
photo_394 43
Image Detail Image Download
photo_394 44
photo_394 44
Image Detail Image Download
photo_394 45
photo_394 45
Image Detail Image Download
photo_394 46
photo_394 46
Image Detail Image Download
photo_394 47
photo_394 47
Image Detail Image Download
photo_394 48
photo_394 48
Image Detail Image Download
photo_394 49
photo_394 49
Image Detail Image Download
photo_394 50
photo_394 50
Image Detail Image Download
photo_394 51
photo_394 51
Image Detail Image Download
photo_394 52
photo_394 52
Image Detail Image Download
photo_394 53
photo_394 53
Image Detail Image Download
photo_394 54
photo_394 54
Image Detail Image Download
photo_394 55
photo_394 55
Image Detail Image Download
photo_394 56
photo_394 56
Image Detail Image Download
photo_394 57
photo_394 57
Image Detail Image Download
photo_394 58
photo_394 58
Image Detail Image Download
photo_394 59
photo_394 59
Image Detail Image Download
photo_394 60
photo_394 60
Image Detail Image Download
photo_394 61
photo_394 61
Image Detail Image Download
photo_394 62
photo_394 62
Image Detail Image Download
photo_394 63
photo_394 63
Image Detail Image Download
photo_394 64
photo_394 64
Image Detail Image Download
photo_394 65
photo_394 65
Image Detail Image Download
photo_394 66
photo_394 66
Image Detail Image Download
photo_394 67
photo_394 67
Image Detail Image Download
photo_394 68
photo_394 68
Image Detail Image Download
photo_394 69
photo_394 69
Image Detail Image Download
photo_394 70
photo_394 70
Image Detail Image Download
photo_394 71
photo_394 71
Image Detail Image Download
photo_394 72
photo_394 72
Image Detail Image Download
photo_394 73
photo_394 73
Image Detail Image Download
photo_394 74
photo_394 74
Image Detail Image Download
photo_394 75
photo_394 75
Image Detail Image Download
photo_394 76
photo_394 76
Image Detail Image Download
photo_394 77
photo_394 77
Image Detail Image Download
photo_394 78
photo_394 78
Image Detail Image Download
photo_394 79
photo_394 79
Image Detail Image Download
photo_394 80
photo_394 80
Image Detail Image Download
photo_394 81
photo_394 81
Image Detail Image Download
photo_394 82
photo_394 82
Image Detail Image Download
photo_394 83
photo_394 83
Image Detail Image Download
photo_394 84
photo_394 84
Image Detail Image Download
photo_394 85
photo_394 85
Image Detail Image Download
photo_394 86
photo_394 86
Image Detail Image Download
photo_394 87
photo_394 87
Image Detail Image Download
photo_394 88
photo_394 88
Image Detail Image Download
photo_394 89
photo_394 89
Image Detail Image Download
photo_394 90
photo_394 90
Image Detail Image Download
photo_394 91
photo_394 91
Image Detail Image Download
photo_394 92
photo_394 92
Image Detail Image Download
photo_394 93
photo_394 93
Image Detail Image Download
photo_394 94
photo_394 94
Image Detail Image Download
photo_394 95
photo_394 95
Image Detail Image Download
photo_394 96
photo_394 96
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery