ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน นางจันทร์เพ็ญ อาภัย

คณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน นางจันทร์เพ็ญ อาภัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน นางจันทร์เพ็ญ อาภัย นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งบ้านได้ประสบเหตุไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร  ณ บ้านฟ้าใหม่ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

img 7817

 img 7816

img 7822

img 7832

img_7804
img_7804
Image Detail Image Download
img_7805
img_7805
Image Detail Image Download
img_7808
img_7808
Image Detail Image Download
img_7812
img_7812
Image Detail Image Download
img_7816
img_7816
Image Detail Image Download
img_7817
img_7817
Image Detail Image Download
img_7820
img_7820
Image Detail Image Download
img_7821
img_7821
Image Detail Image Download
img_7822
img_7822
Image Detail Image Download
img_7825
img_7825
Image Detail Image Download
img_7832
img_7832
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery