ภาพกิจกรรม - การประชุม เตรียมการจัดการงาน "เปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

การประชุม เตรียมการจัดการงาน "เปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ด้วยจังหวัดน่าน และคณะสงฆ์จังหวัดน่าน กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานดังหล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกน่าน พร้อมด้วย ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 7699

img 7727

img 7774

img 7770

img_7696
img_7696
Image Detail Image Download
img_7699
img_7699
Image Detail Image Download
img_7702
img_7702
Image Detail Image Download
img_7705
img_7705
Image Detail Image Download
img_7709
img_7709
Image Detail Image Download
img_7711
img_7711
Image Detail Image Download
img_7713
img_7713
Image Detail Image Download
img_7718
img_7718
Image Detail Image Download
img_7720
img_7720
Image Detail Image Download
img_7722
img_7722
Image Detail Image Download
img_7727
img_7727
Image Detail Image Download
img_7731
img_7731
Image Detail Image Download
img_7740
img_7740
Image Detail Image Download
img_7741
img_7741
Image Detail Image Download
img_7742
img_7742
Image Detail Image Download
img_7743
img_7743
Image Detail Image Download
img_7744
img_7744
Image Detail Image Download
img_7770
img_7770
Image Detail Image Download
img_7774
img_7774
Image Detail Image Download
img_7780
img_7780
Image Detail Image Download
img_7800
img_7800
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery