ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายจงรัก ศรีปัญญา

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายจงรัก ศรีปัญญา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ  อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อเสวียน บิดาของนายจงรัก ศรีปัญญา นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ 

img 7671

img 7672

img 7673

img 7674

img_7671
img_7671
Image Detail Image Download
img_7672
img_7672
Image Detail Image Download
img_7673
img_7673
Image Detail Image Download
img_7674
img_7674
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery