ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

ผู้บริหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

 

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ในฐานะข้าราชการและกรณีศึกษา ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สามชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 7621

img 7637

img 7647

img 7658

img_7621
img_7621
Image Detail Image Download
img_7624
img_7624
Image Detail Image Download
img_7625
img_7625
Image Detail Image Download
img_7626
img_7626
Image Detail Image Download
img_7629
img_7629
Image Detail Image Download
img_7637
img_7637
Image Detail Image Download
img_7640
img_7640
Image Detail Image Download
img_7642
img_7642
Image Detail Image Download
img_7644
img_7644
Image Detail Image Download
img_7647
img_7647
Image Detail Image Download
img_7651
img_7651
Image Detail Image Download
img_7652
img_7652
Image Detail Image Download
img_7653
img_7653
Image Detail Image Download
img_7656
img_7656
Image Detail Image Download
img_7658
img_7658
Image Detail Image Download
img_7662
img_7662
Image Detail Image Download
img_7664
img_7664
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery