ภาพกิจกรรม - การประชุมนิสิตทุนพระราชทาน

การประชุมนิสิตทุนพระราชทาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะนิสิตทุนพระราชทาน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม นิสิตทุนพระราชทาน ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 7528

img 7563

img 7590

img 7566

img_7527
img_7527
Image Detail Image Download
img_7528
img_7528
Image Detail Image Download
img_7530
img_7530
Image Detail Image Download
img_7535
img_7535
Image Detail Image Download
img_7536
img_7536
Image Detail Image Download
img_7537
img_7537
Image Detail Image Download
img_7538
img_7538
Image Detail Image Download
img_7540
img_7540
Image Detail Image Download
img_7549
img_7549
Image Detail Image Download
img_7551
img_7551
Image Detail Image Download
img_7553
img_7553
Image Detail Image Download
img_7554
img_7554
Image Detail Image Download
img_7556
img_7556
Image Detail Image Download
img_7560
img_7560
Image Detail Image Download
img_7562
img_7562
Image Detail Image Download
img_7563
img_7563
Image Detail Image Download
img_7566
img_7566
Image Detail Image Download
img_7571
img_7571
Image Detail Image Download
img_7577
img_7577
Image Detail Image Download
img_7590
img_7590
Image Detail Image Download
img_7596
img_7596
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery