ภาพกิจกรรม - ประชุมสัมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต คณะสงฆ์ภาค ๖

ประชุมสัมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต คณะสงฆ์ภาค ๖

(ลำปาง,พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน)

 

       เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ ได้เป็น ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ โดยมีจังหวัด (ลำปาง,พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน) มีประธานหน่วย อ.ป.ต คณะสงฆ์ภาค ๖ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ๕๐๐ รูป บรรยายความเป็นของหน่วย อ.ป.ต. โดย พระธรรมราชานุวัตร  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมสัมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต คณะสงฆ์ภาค ๖ ด้วย ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ สัมมนาประธานหน่วย อ.ป.ต. ดีเด่นแต่ละจังหวัด โดย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ถามและตอบปัญหาการดำเนินงานของหน่วย อ.ป.ต. โดย พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ และมีการแสดงผลงานของแต่ละจังหวัดอีกด้วย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6633

img 6825

img 6839

img 6877

img_6581
img_6581
Image Detail Image Download
img_6589
img_6589
Image Detail Image Download
img_6591
img_6591
Image Detail Image Download
img_6602
img_6602
Image Detail Image Download
img_6603
img_6603
Image Detail Image Download
img_6605
img_6605
Image Detail Image Download
img_6607
img_6607
Image Detail Image Download
img_6609
img_6609
Image Detail Image Download
img_6611
img_6611
Image Detail Image Download
img_6612
img_6612
Image Detail Image Download
img_6616
img_6616
Image Detail Image Download
img_6621
img_6621
Image Detail Image Download
img_6622
img_6622
Image Detail Image Download
img_6624
img_6624
Image Detail Image Download
img_6625
img_6625
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6633
img_6633
Image Detail Image Download
img_6639
img_6639
Image Detail Image Download
img_6645
img_6645
Image Detail Image Download
img_6646
img_6646
Image Detail Image Download
img_6647
img_6647
Image Detail Image Download
img_6651
img_6651
Image Detail Image Download
img_6652
img_6652
Image Detail Image Download
img_6653
img_6653
Image Detail Image Download
img_6660
img_6660
Image Detail Image Download
img_6661
img_6661
Image Detail Image Download
img_6662
img_6662
Image Detail Image Download
img_6664
img_6664
Image Detail Image Download
img_6665
img_6665
Image Detail Image Download
img_6666
img_6666
Image Detail Image Download
img_6668
img_6668
Image Detail Image Download
img_6670
img_6670
Image Detail Image Download
img_6671
img_6671
Image Detail Image Download
img_6672
img_6672
Image Detail Image Download
img_6673
img_6673
Image Detail Image Download
img_6680
img_6680
Image Detail Image Download
img_6685
img_6685
Image Detail Image Download
img_6691
img_6691
Image Detail Image Download
img_6692
img_6692
Image Detail Image Download
img_6693
img_6693
Image Detail Image Download
img_6694
img_6694
Image Detail Image Download
img_6696
img_6696
Image Detail Image Download
img_6697
img_6697
Image Detail Image Download
img_6700
img_6700
Image Detail Image Download
img_6701
img_6701
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6703
img_6703
Image Detail Image Download
img_6705
img_6705
Image Detail Image Download
img_6706
img_6706
Image Detail Image Download
img_6707
img_6707
Image Detail Image Download
img_6708
img_6708
Image Detail Image Download
img_6710
img_6710
Image Detail Image Download
img_6711
img_6711
Image Detail Image Download
img_6715
img_6715
Image Detail Image Download
img_6716
img_6716
Image Detail Image Download
img_6722
img_6722
Image Detail Image Download
img_6725
img_6725
Image Detail Image Download
img_6726
img_6726
Image Detail Image Download
img_6727
img_6727
Image Detail Image Download
img_6731
img_6731
Image Detail Image Download
img_6732
img_6732
Image Detail Image Download
img_6733
img_6733
Image Detail Image Download
img_6734
img_6734
Image Detail Image Download
img_6739
img_6739
Image Detail Image Download
img_6740
img_6740
Image Detail Image Download
img_6741
img_6741
Image Detail Image Download
img_6742
img_6742
Image Detail Image Download
img_6743
img_6743
Image Detail Image Download
img_6745
img_6745
Image Detail Image Download
img_6750
img_6750
Image Detail Image Download
img_6751
img_6751
Image Detail Image Download
img_6753
img_6753
Image Detail Image Download
img_6755
img_6755
Image Detail Image Download
img_6757
img_6757
Image Detail Image Download
img_6759
img_6759
Image Detail Image Download
img_6763
img_6763
Image Detail Image Download
img_6764
img_6764
Image Detail Image Download
img_6773
img_6773
Image Detail Image Download
img_6775
img_6775
Image Detail Image Download
img_6777
img_6777
Image Detail Image Download
img_6779
img_6779
Image Detail Image Download
img_6781
img_6781
Image Detail Image Download
img_6787
img_6787
Image Detail Image Download
img_6788
img_6788
Image Detail Image Download
img_6790
img_6790
Image Detail Image Download
img_6791
img_6791
Image Detail Image Download
img_6805
img_6805
Image Detail Image Download
img_6825
img_6825
Image Detail Image Download
img_6833
img_6833
Image Detail Image Download
img_6836
img_6836
Image Detail Image Download
img_6839
img_6839
Image Detail Image Download
img_6842
img_6842
Image Detail Image Download
img_6850
img_6850
Image Detail Image Download
img_6867
img_6867
Image Detail Image Download
img_6870
img_6870
Image Detail Image Download
img_6873
img_6873
Image Detail Image Download
img_6874
img_6874
Image Detail Image Download
img_6877
img_6877
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery