ภาพกิจกรรม - ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖

ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖

(ลำปาง,พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน)

 

       เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ ได้เป็น ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ โดยมีจังหวัด (ลำปาง,พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน) มีพระอุปัชฌาย์เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ๓๐๐ รูป และยังมีพิธีเปิดการ แสดงผลงานและสินค้าโอท๊อป ของ หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ  ในจังหวัดน่าน จำนวน ๑๔ หน่วย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ด้วย ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ บรรยายกฎ ๑๗ หมวด ๒ โดย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ บรรยายกฎ ๑๗ หมวด ๔ โดย พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ และสาธิตอุปสมบทกรรม แบบอุกาสะ โดย รองเจ้าคณะภาค ทั้ง ๒ รูป ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 img 6229

img 6239

img 6318

img 6532

img_6188
img_6188
Image Detail Image Download
img_6190
img_6190
Image Detail Image Download
img_6192
img_6192
Image Detail Image Download
img_6195
img_6195
Image Detail Image Download
img_6202
img_6202
Image Detail Image Download
img_6207
img_6207
Image Detail Image Download
img_6210
img_6210
Image Detail Image Download
img_6214
img_6214
Image Detail Image Download
img_6218
img_6218
Image Detail Image Download
img_6220
img_6220
Image Detail Image Download
img_6229
img_6229
Image Detail Image Download
img_6236
img_6236
Image Detail Image Download
img_6239
img_6239
Image Detail Image Download
img_6242
img_6242
Image Detail Image Download
img_6246
img_6246
Image Detail Image Download
img_6249
img_6249
Image Detail Image Download
img_6256
img_6256
Image Detail Image Download
img_6267
img_6267
Image Detail Image Download
img_6269
img_6269
Image Detail Image Download
img_6271
img_6271
Image Detail Image Download
img_6273
img_6273
Image Detail Image Download
img_6275
img_6275
Image Detail Image Download
img_6278
img_6278
Image Detail Image Download
img_6281
img_6281
Image Detail Image Download
img_6284
img_6284
Image Detail Image Download
img_6288
img_6288
Image Detail Image Download
img_6289
img_6289
Image Detail Image Download
img_6290
img_6290
Image Detail Image Download
img_6291
img_6291
Image Detail Image Download
img_6292
img_6292
Image Detail Image Download
img_6294
img_6294
Image Detail Image Download
img_6295
img_6295
Image Detail Image Download
img_6296
img_6296
Image Detail Image Download
img_6297
img_6297
Image Detail Image Download
img_6308
img_6308
Image Detail Image Download
img_6310
img_6310
Image Detail Image Download
img_6315
img_6315
Image Detail Image Download
img_6318
img_6318
Image Detail Image Download
img_6321
img_6321
Image Detail Image Download
img_6325
img_6325
Image Detail Image Download
img_6334
img_6334
Image Detail Image Download
img_6347
img_6347
Image Detail Image Download
img_6352
img_6352
Image Detail Image Download
img_6353
img_6353
Image Detail Image Download
img_6354
img_6354
Image Detail Image Download
img_6355
img_6355
Image Detail Image Download
img_6356
img_6356
Image Detail Image Download
img_6361
img_6361
Image Detail Image Download
img_6364
img_6364
Image Detail Image Download
img_6365
img_6365
Image Detail Image Download
img_6377
img_6377
Image Detail Image Download
img_6378
img_6378
Image Detail Image Download
img_6381
img_6381
Image Detail Image Download
img_6382
img_6382
Image Detail Image Download
img_6454
img_6454
Image Detail Image Download
img_6459
img_6459
Image Detail Image Download
img_6465
img_6465
Image Detail Image Download
img_6470
img_6470
Image Detail Image Download
img_6472
img_6472
Image Detail Image Download
img_6476
img_6476
Image Detail Image Download
img_6481
img_6481
Image Detail Image Download
img_6482
img_6482
Image Detail Image Download
img_6485
img_6485
Image Detail Image Download
img_6490
img_6490
Image Detail Image Download
img_6497
img_6497
Image Detail Image Download
img_6504
img_6504
Image Detail Image Download
img_6511
img_6511
Image Detail Image Download
img_6532
img_6532
Image Detail Image Download
img_6536
img_6536
Image Detail Image Download
img_6546
img_6546
Image Detail Image Download
img_6549
img_6549
Image Detail Image Download
img_6551
img_6551
Image Detail Image Download
img_6555
img_6555
Image Detail Image Download
img_6565
img_6565
Image Detail Image Download
img_6568
img_6568
Image Detail Image Download
img_6572
img_6572
Image Detail Image Download
img_6573
img_6573
Image Detail Image Download
img_6575
img_6575
Image Detail Image Download
img_6577
img_6577
Image Detail Image Download
img_6578
img_6578
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery