ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเงินบัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล โดยนายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการอบรมเกี่ยวกับจัดซื้อ จัดจ้าง ให้กับบุคลากร ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 6126

img 6128

img 6130

img 6184

img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6128
img_6128
Image Detail Image Download
img_6130
img_6130
Image Detail Image Download
img_6132
img_6132
Image Detail Image Download
img_6136
img_6136
Image Detail Image Download
img_6138
img_6138
Image Detail Image Download
img_6139
img_6139
Image Detail Image Download
img_6141
img_6141
Image Detail Image Download
img_6170
img_6170
Image Detail Image Download
img_6174
img_6174
Image Detail Image Download
img_6177
img_6177
Image Detail Image Download
img_6179
img_6179
Image Detail Image Download
img_6184
img_6184
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery