ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง

การประชุมเตรียมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม เตรียมงาน งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  เรื่อง เตรียม งานสัมมนาพระอุปัชฌาย์(ภาค ๖) วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๗ งานสัมมนาประธาน อ.ป.ต.(ภาค ๖) ๕ ก.ย. ๒๕๕๗ งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๖ ก.ย. ๒๕๕๗ และ งานเปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดน่าน ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6009

 img 6011

img 6012

img 6018

img_6003
img_6003
Image Detail Image Download
img_6007
img_6007
Image Detail Image Download
img_6009
img_6009
Image Detail Image Download
img_6011
img_6011
Image Detail Image Download
img_6012
img_6012
Image Detail Image Download
img_6014
img_6014
Image Detail Image Download
img_6015
img_6015
Image Detail Image Download
img_6018
img_6018
Image Detail Image Download
img_6020
img_6020
Image Detail Image Download
img_6026
img_6026
Image Detail Image Download
img_6027
img_6027
Image Detail Image Download
img_6028
img_6028
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery