ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เรื่อง เตรียม งานสัมมนาพระอุปัชฌาย์(ภาค ๖) วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๗ งานสัมมนาประธาน อ.ป.ต.(ภาค ๖) ๕ ก.ย. ๒๕๕๗ งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ๖ ก.ย. ๒๕๕๗ และ งานเปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดน่าน ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5627

img 5634

img 5636

img 5650

img_5618
img_5618
Image Detail Image Download
img_5621
img_5621
Image Detail Image Download
img_5623
img_5623
Image Detail Image Download
img_5627
img_5627
Image Detail Image Download
img_5634
img_5634
Image Detail Image Download
img_5636
img_5636
Image Detail Image Download
img_5642
img_5642
Image Detail Image Download
img_5650
img_5650
Image Detail Image Download
img_5660
img_5660
Image Detail Image Download
img_5665
img_5665
Image Detail Image Download
img_5668
img_5668
Image Detail Image Download
img_5669
img_5669
Image Detail Image Download
img_5670
img_5670
Image Detail Image Download
img_5673
img_5673
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery