ภาพกิจกรรม - ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

ประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สรุปรายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๖ วิเคราะห์องค์ประกอบ ๙ องค์ประกอบ เรื่อง หัวข้องานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  เรื่อง เตรียมกิจกรรมมหาจุฬา อาสาพัฒนาวัดและชุมชน ณ วัดหางทุ่ง และ เรื่อง เตรียมงานวันคล้ายวัดก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4773

img 4787

img 4845

img 4848

img_4773
img_4773
Image Detail Image Download
img_4778
img_4778
Image Detail Image Download
img_4779
img_4779
Image Detail Image Download
img_4781
img_4781
Image Detail Image Download
img_4787
img_4787
Image Detail Image Download
img_4792
img_4792
Image Detail Image Download
img_4795
img_4795
Image Detail Image Download
img_4800
img_4800
Image Detail Image Download
img_4805
img_4805
Image Detail Image Download
img_4814
img_4814
Image Detail Image Download
img_4818
img_4818
Image Detail Image Download
img_4836
img_4836
Image Detail Image Download
img_4837
img_4837
Image Detail Image Download
img_4842
img_4842
Image Detail Image Download
img_4844
img_4844
Image Detail Image Download
img_4845
img_4845
Image Detail Image Download
img_4848
img_4848
Image Detail Image Download
img_4851
img_4851
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery