ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ต้อนรับ คณะจากหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

คณะผู้บริหารได้ต้อนรับ คณะจากหน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พร้อมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ คณะ คณาจารย์ นิสิตบรรพชิต และนิสิตคฤหัสถ์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ได้มาศึกษาค้นคว้า งานวิจัย ที่จังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 4694

img 4535

img 4664

img 4748

img_4535
img_4535
Image Detail Image Download
img_4538
img_4538
Image Detail Image Download
img_4543
img_4543
Image Detail Image Download
img_4545
img_4545
Image Detail Image Download
img_4563
img_4563
Image Detail Image Download
img_4597
img_4597
Image Detail Image Download
img_4603
img_4603
Image Detail Image Download
img_4604
img_4604
Image Detail Image Download
img_4608
img_4608
Image Detail Image Download
img_4609
img_4609
Image Detail Image Download
img_4621
img_4621
Image Detail Image Download
img_4622
img_4622
Image Detail Image Download
img_4623
img_4623
Image Detail Image Download
img_4625
img_4625
Image Detail Image Download
img_4630
img_4630
Image Detail Image Download
img_4639
img_4639
Image Detail Image Download
img_4656
img_4656
Image Detail Image Download
img_4658
img_4658
Image Detail Image Download
img_4661
img_4661
Image Detail Image Download
img_4664
img_4664
Image Detail Image Download
img_4679
img_4679
Image Detail Image Download
img_4685
img_4685
Image Detail Image Download
img_4689
img_4689
Image Detail Image Download
img_4694
img_4694
Image Detail Image Download
img_4695
img_4695
Image Detail Image Download
img_4697
img_4697
Image Detail Image Download
img_4700
img_4700
Image Detail Image Download
img_4703
img_4703
Image Detail Image Download
img_4705
img_4705
Image Detail Image Download
img_4707
img_4707
Image Detail Image Download
img_4710
img_4710
Image Detail Image Download
img_4712
img_4712
Image Detail Image Download
img_4730
img_4730
Image Detail Image Download
img_4738
img_4738
Image Detail Image Download
img_4748
img_4748
Image Detail Image Download
img_4751
img_4751
Image Detail Image Download
img_4753
img_4753
Image Detail Image Download
img_4759
img_4759
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery