ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเงินบัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล โดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการอบรมโปรแกรมในการใช้งานระบบเบียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4470

img 4404

 img 4423

img 4389

img 4507

img_4347
img_4347
Image Detail Image Download
img_4352
img_4352
Image Detail Image Download
img_4354
img_4354
Image Detail Image Download
img_4357
img_4357
Image Detail Image Download
img_4361
img_4361
Image Detail Image Download
img_4363
img_4363
Image Detail Image Download
img_4367
img_4367
Image Detail Image Download
img_4370
img_4370
Image Detail Image Download
img_4374
img_4374
Image Detail Image Download
img_4389
img_4389
Image Detail Image Download
img_4401
img_4401
Image Detail Image Download
img_4404
img_4404
Image Detail Image Download
img_4412
img_4412
Image Detail Image Download
img_4415
img_4415
Image Detail Image Download
img_4421
img_4421
Image Detail Image Download
img_4422
img_4422
Image Detail Image Download
img_4423
img_4423
Image Detail Image Download
img_4425
img_4425
Image Detail Image Download
img_4427
img_4427
Image Detail Image Download
img_4429
img_4429
Image Detail Image Download
img_4431
img_4431
Image Detail Image Download
img_4445
img_4445
Image Detail Image Download
img_4446
img_4446
Image Detail Image Download
img_4451
img_4451
Image Detail Image Download
img_4470
img_4470
Image Detail Image Download
img_4473
img_4473
Image Detail Image Download
img_4476
img_4476
Image Detail Image Download
img_4478
img_4478
Image Detail Image Download
img_4481
img_4481
Image Detail Image Download
img_4488
img_4488
Image Detail Image Download
img_4498
img_4498
Image Detail Image Download
img_4502
img_4502
Image Detail Image Download
img_4507
img_4507
Image Detail Image Download
img_4510
img_4510
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery