ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รื่อง "การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์"

 

          เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์" รับฟังบรรยายพิเศษ โดย พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่าวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ รับฟังการบรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และคณะ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

2

 5

6

7

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery