ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สงฆ์นครน่าน  พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเงินบัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล โดยนายจิรโชติ สุตพันธ์ ผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการอบรมเกี่ยวการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคลากร ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4258

img 4261

img 4263

img 4334

img_4258
img_4258
Image Detail Image Download
img_4261
img_4261
Image Detail Image Download
img_4263
img_4263
Image Detail Image Download
img_4272
img_4272
Image Detail Image Download
img_4277
img_4277
Image Detail Image Download
img_4283
img_4283
Image Detail Image Download
img_4285
img_4285
Image Detail Image Download
img_4295
img_4295
Image Detail Image Download
img_4297
img_4297
Image Detail Image Download
img_4298
img_4298
Image Detail Image Download
img_4299
img_4299
Image Detail Image Download
img_4300
img_4300
Image Detail Image Download
img_4302
img_4302
Image Detail Image Download
img_4312
img_4312
Image Detail Image Download
img_4315
img_4315
Image Detail Image Download
img_4319
img_4319
Image Detail Image Download
img_4320
img_4320
Image Detail Image Download
img_4321
img_4321
Image Detail Image Download
img_4323
img_4323
Image Detail Image Download
img_4329
img_4329
Image Detail Image Download
img_4331
img_4331
Image Detail Image Download
img_4334
img_4334
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery