ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ได้นิเทศก์นิสิต

คณะผู้บริหาร ได้นิเทศก์นิสิต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นิเทศก์นิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนราชนุบาล

4142

4146

4143

4139
4139
Image Detail Image Download
4140
4140
Image Detail Image Download
4141
4141
Image Detail Image Download
4142
4142
Image Detail Image Download
4143
4143
Image Detail Image Download
4144
4144
Image Detail Image Download
4145
4145
Image Detail Image Download
4146
4146
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery