ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฒโฑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 4117

img 4121

img 4122

img_4117
img_4117
Image Detail Image Download
img_4121
img_4121
Image Detail Image Download
img_4122
img_4122
Image Detail Image Download
img_4124
img_4124
Image Detail Image Download
img_4127
img_4127
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery