ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ชองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1901327 10201314415101278 574475679815126623 n

10559697 10201319997520835 1681575626350964426 n

 10551066 10201316164425010 7078096216412660202 n

10300317 10201321834526759 1037239937167111143 n

1551634_10201321835806791_7327030446796142105_n
1551634_1020132...
Image Detail Image Download
1901327_10201314415101278_574475679815126623_n
1901327_1020131...
Image Detail Image Download
1912474_10201321838006846_1588897069168901738_n
1912474_1020132...
Image Detail Image Download
10300317_10201321834526759_1037239937167111143_n
10300317_102013...
Image Detail Image Download
10344866_10201320000400907_8459670089249107412_n
10344866_102013...
Image Detail Image Download
10393962_10201321836566810_6095058168213372962_n
10393962_102013...
Image Detail Image Download
10501911_10201321834806766_3533956772869778148_n
10501911_102013...
Image Detail Image Download
10502046_10201321835486783_3392467959491083526_n
10502046_102013...
Image Detail Image Download
10505324_10201314415581290_8634233724837059983_n
10505324_102013...
Image Detail Image Download
10511153_10201319998920870_5933583950405586467_n
10511153_102013...
Image Detail Image Download
10514540_10201316165025025_7042357646673510189_n
10514540_102013...
Image Detail Image Download
10514684_10201319997920845_6399005845862085853_n
10514684_102013...
Image Detail Image Download
10516650_10201319998200852_6532399678078229426_n
10516650_102013...
Image Detail Image Download
10525607_10201321837366830_520902329500938775_n
10525607_102013...
Image Detail Image Download
10527814_10201316159824895_8678041917731873178_n
10527814_102013...
Image Detail Image Download
10530803_10201320000040898_1513634531316613110_n
10530803_102013...
Image Detail Image Download
10547645_10201316160584914_8226560122161818062_n
10547645_102013...
Image Detail Image Download
10551066_10201316164425010_7078096216412660202_n
10551066_102013...
Image Detail Image Download
10553499_10201321839646887_8660531035456546314_n
10553499_102013...
Image Detail Image Download
10557217_10201320000880919_595563826401619252_n
10557217_102013...
Image Detail Image Download
10559697_10201319997520835_1681575626350964426_n
10559697_102013...
Image Detail Image Download
10583814_10201316160064901_2908935940489336314_n
10583814_102013...
Image Detail Image Download
10583869_10201316160824920_3984653259479049249_n
10583869_102013...
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery