ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พร้อมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อเสนอมติคณะกรรมการเปลี่ยนกรรมการผู้ควบคุมงาน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 3880

img 3895

 

img 3889

img 3893

img_3880
img_3880
Image Detail Image Download
img_3885
img_3885
Image Detail Image Download
img_3889
img_3889
Image Detail Image Download
img_3893
img_3893
Image Detail Image Download
img_3895
img_3895
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery