ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับมอบสื่อจากทางโรงพยาบาลน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับมอบสื่อจากทางโรงพยาบาลน่าน

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสมุห์อุทัย อุทยเมธี รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับมอบสื่อ การรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก และอิื่น ๆ จากทางโรงพยาบาลน่าน เพื่อจะได้นำไปให้เป็นความรู้แก่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ โรงพยาบาลน่าน

img 3724

img 3728

img 3739

img 3742

img_3722
img_3722
Image Detail Image Download
img_3724
img_3724
Image Detail Image Download
img_3726
img_3726
Image Detail Image Download
img_3728
img_3728
Image Detail Image Download
img_3730
img_3730
Image Detail Image Download
img_3733
img_3733
Image Detail Image Download
img_3739
img_3739
Image Detail Image Download
img_3742
img_3742
Image Detail Image Download
img_3743
img_3743
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery