ภาพกิจกรรม - ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พร้อมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ที่สอดคล้องแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งรายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และได้กำหนดการจัดกิจกรรม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 6417

img 6379

img 6370

img 6424

img_6369
img_6369
Image Detail Image Download
img_6370
img_6370
Image Detail Image Download
img_6373
img_6373
Image Detail Image Download
img_6374
img_6374
Image Detail Image Download
img_6378
img_6378
Image Detail Image Download
img_6379
img_6379
Image Detail Image Download
img_6383
img_6383
Image Detail Image Download
img_6393
img_6393
Image Detail Image Download
img_6394
img_6394
Image Detail Image Download
img_6395
img_6395
Image Detail Image Download
img_6405
img_6405
Image Detail Image Download
img_6410
img_6410
Image Detail Image Download
img_6411
img_6411
Image Detail Image Download
img_6417
img_6417
Image Detail Image Download
img_6424
img_6424
Image Detail Image Download
img_6425
img_6425
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery