ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

คณะผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรม ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมปีที่ ๒ ของโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 3682

img 3687

img 3702

img 3704

img_3680
img_3680
Image Detail Image Download
img_3681
img_3681
Image Detail Image Download
img_3682
img_3682
Image Detail Image Download
img_3686
img_3686
Image Detail Image Download
img_3687
img_3687
Image Detail Image Download
img_3691
img_3691
Image Detail Image Download
img_3692
img_3692
Image Detail Image Download
img_3694
img_3694
Image Detail Image Download
img_3696
img_3696
Image Detail Image Download
img_3699
img_3699
Image Detail Image Download
img_3702
img_3702
Image Detail Image Download
img_3704
img_3704
Image Detail Image Download
img_3705
img_3705
Image Detail Image Download
img_3716
img_3716
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery