ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เพื่อ เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3662 

img 3655

img 3656

img 3659

img_3655
img_3655
Image Detail Image Download
img_3656
img_3656
Image Detail Image Download
img_3659
img_3659
Image Detail Image Download
img_3660
img_3660
Image Detail Image Download
img_3662
img_3662
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery