ภาพกิจกรรม - ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ที่สอดคล้องแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อแจ้งรายละเอียดสรุปกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 3619

 img 3644

img 3640

img 3647

img_3619
img_3619
Image Detail Image Download
img_3621
img_3621
Image Detail Image Download
img_3622
img_3622
Image Detail Image Download
img_3624
img_3624
Image Detail Image Download
img_3627
img_3627
Image Detail Image Download
img_3631
img_3631
Image Detail Image Download
img_3633
img_3633
Image Detail Image Download
img_3640
img_3640
Image Detail Image Download
img_3644
img_3644
Image Detail Image Download
img_3647
img_3647
Image Detail Image Download
img_3649
img_3649
Image Detail Image Download
img_3650
img_3650
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery