ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่ วัดหางทุ่ง

ผู้บริหาร  ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่ วัดหางทุ่ง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องอุปโภค บริโภค ถวายแด่ วัดหางทุ่ง ณ บ้านหางทุ่ง ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

 

img 3615

img 3616

img 3617

img_3615
img_3615
Image Detail Image Download
img_3616
img_3616
Image Detail Image Download
img_3617
img_3617
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery