ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายกิจจา ทองสุข

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนายกิจจา  ทองสุข

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อหวล  ทองสุข บิดาของนายกิจจา  ทองสุข นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 2 ณ บ้านหางทุ่ง ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

 

img 3594

 img 3604

img 3607

img 3610

img_3594
img_3594
Image Detail Image Download
img_3601
img_3601
Image Detail Image Download
img_3604
img_3604
Image Detail Image Download
img_3606
img_3606
Image Detail Image Download
img_3607
img_3607
Image Detail Image Download
img_3610
img_3610
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery