ภาพกิจกรรม - การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานกรรมการ พระครูบวรสิกขการ กรรมการ รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ กรรมการ และ อาจารย์ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ เพื่อสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

img 3463

img 3538

img 3539

img 3590

img_3463
img_3463
Image Detail Image Download
img_3488
img_3488
Image Detail Image Download
img_3491
img_3491
Image Detail Image Download
img_3495
img_3495
Image Detail Image Download
img_3503
img_3503
Image Detail Image Download
img_3505
img_3505
Image Detail Image Download
img_3520
img_3520
Image Detail Image Download
img_3524
img_3524
Image Detail Image Download
img_3530
img_3530
Image Detail Image Download
img_3534
img_3534
Image Detail Image Download
img_3535
img_3535
Image Detail Image Download
img_3538
img_3538
Image Detail Image Download
img_3539
img_3539
Image Detail Image Download
img_3540
img_3540
Image Detail Image Download
img_3541
img_3541
Image Detail Image Download
img_3542
img_3542
Image Detail Image Download
img_3543
img_3543
Image Detail Image Download
img_3546
img_3546
Image Detail Image Download
img_3554
img_3554
Image Detail Image Download
img_3560
img_3560
Image Detail Image Download
img_3566
img_3566
Image Detail Image Download
img_3571
img_3571
Image Detail Image Download
img_3574
img_3574
Image Detail Image Download
img_3576
img_3576
Image Detail Image Download
img_3579
img_3579
Image Detail Image Download
img_3583
img_3583
Image Detail Image Download
img_3585
img_3585
Image Detail Image Download
img_3590
img_3590
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery