ภาพกิจกรรม - การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน คณะกรรมการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานกรรมการ พระครูบวรสิกขการ กรรมการ รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ กรรมการ และ อาจารย์ประเด่น แบนปิง กรรมการและเลขานุการ เพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประกันคุณการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

img 3332

img 3340

img 3348

img 3401

img_3322
img_3322
Image Detail Image Download
img_3332
img_3332
Image Detail Image Download
img_3340
img_3340
Image Detail Image Download
img_3342
img_3342
Image Detail Image Download
img_3344
img_3344
Image Detail Image Download
img_3346
img_3346
Image Detail Image Download
img_3348
img_3348
Image Detail Image Download
img_3351
img_3351
Image Detail Image Download
img_3355
img_3355
Image Detail Image Download
img_3362
img_3362
Image Detail Image Download
img_3365
img_3365
Image Detail Image Download
img_3376
img_3376
Image Detail Image Download
img_3382
img_3382
Image Detail Image Download
img_3401
img_3401
Image Detail Image Download
img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3406
img_3406
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3412
img_3412
Image Detail Image Download
img_3416
img_3416
Image Detail Image Download
img_3417
img_3417
Image Detail Image Download
img_3422
img_3422
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery