ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบ พื้นที่ 13 ไร่

คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบ พื้นที่ 13 ไร่

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คณะผู้บริหารได้ตรวจสอบ พื้นที่ 13 ไร่ เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ พื้นที่ 13 ไร่ เตรียมก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3072

img 3074

img 3078

img_3072
img_3072
Image Detail Image Download
img_3073
img_3073
Image Detail Image Download
img_3074
img_3074
Image Detail Image Download
img_3075
img_3075
Image Detail Image Download
img_3076
img_3076
Image Detail Image Download
img_3078
img_3078
Image Detail Image Download
img_3079
img_3079
Image Detail Image Download
img_3080
img_3080
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery