ภาพกิจกรรม - ประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงห์นครน่านฯ

 

img 3030

img 3048

img 3038

img 3036

img_3030
img_3030
Image Detail Image Download
img_3033
img_3033
Image Detail Image Download
img_3036
img_3036
Image Detail Image Download
img_3038
img_3038
Image Detail Image Download
img_3040
img_3040
Image Detail Image Download
img_3046
img_3046
Image Detail Image Download
img_3047
img_3047
Image Detail Image Download
img_3048
img_3048
Image Detail Image Download
img_3049
img_3049
Image Detail Image Download
img_3050
img_3050
Image Detail Image Download
img_3055
img_3055
Image Detail Image Download
img_3057
img_3057
Image Detail Image Download
img_3058
img_3058
Image Detail Image Download
img_3060
img_3060
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery