ภาพกิจกรรม - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคล ระดับอุดมศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคล ระดับอุดมศึกษา 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนอัตรากำลัง ทรัพยากรบุคคล ระดับอุดมศึกษา และการกรอกข้อมูลประวัติบุคลากร สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงห์นครน่านฯ

 

img 2985

img 3016

img 3017

img 3028

 

img_2985
img_2985
Image Detail Image Download
img_2999
img_2999
Image Detail Image Download
img_3002
img_3002
Image Detail Image Download
img_3004
img_3004
Image Detail Image Download
img_3005
img_3005
Image Detail Image Download
img_3012
img_3012
Image Detail Image Download
img_3014
img_3014
Image Detail Image Download
img_3016
img_3016
Image Detail Image Download
img_3017
img_3017
Image Detail Image Download
img_3023
img_3023
Image Detail Image Download
img_3025
img_3025
Image Detail Image Download
img_3027
img_3027
Image Detail Image Download
img_3028
img_3028
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery